Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

TỐNG HỮU NHÂNTống hữu nhân

Thanh sơn hoành bắc quách,
Bạch thuỷ nhiễu đông thành.
Thử địa nhất vi biệt,
Cô bồng vạn lý chinh.
Phù vân du tử ý,
Lạc nhật cố nhân tình.
Huy thủ tự tư khứ,
Tiêu tiêu ban mã minh.

Dịch nghĩa

Núi xanh nằm chắn ngang vòng thành ngoài ở phía bắc,
Nước trắng lượn quanh khu thành trong ở phía đông.
Nơi đây một khi đã chia tay nhau,
Thì như cỏ bồng lẻ loi trôi xa muôn dặm.
Ý nghĩ của khách đi buồn như áng mây nổi,
Tình bạn cũ sầu như bóng chiều tà.
Vẫy tay tiễn, thôi từ nay bạn lên đường,
Tiếng ngựa xa bầy kêu rền rĩ nghe càng thêm xót xa.

TƯƠNG TƯ


        
<>

THU DẠ 1

  Nguyễn Du
    Thu dạ kỳ 1 - 秋夜其一
 
繁星歷歷露如銀,
東壁寒蟲悲更辛。
萬里秋聲催落葉,
一天寒色掃浮雲。
老來白髮可憐汝,
住久青山未厭人。
最是天涯倦遊客,
窮年臥病桂江津。

<>

THU DẠ 2

 Thu dạ kỳ 2 - 秋夜其二
白露為霜秋氣深,
江城草木共蕭森。
剪燈獨照初長夜,
握髮經懷末人心。
千里江山頻悵望,
四時煙景獨沉吟。
早寒已覺無衣苦,
何處空閨催暮砧。

<>

THANH BÌNH ĐIỆU

Thanh bình điệu - 清平調
雲想衣裳花想容,
春風拂檻露華濃。
若非群玉山頭見,

會向瑤臺月下逢。
<>

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

ĐỘ LONG VĨ GIANG

Độ Long Vĩ giang - 渡龍尾江
Qua sông Long Vĩ
故國回頭淚,
西風一路塵。
纔過龍尾水,
便是異鄕人。
白髮沙中見,
離鴻海上聞。
親朋津口望,
為我一沾巾。

<>

HOÀNG HẠC LÂU<>